Нормативно-правове забезпечення

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про дошкільну освіту”

Закон України “Про загальну середню освіту”

Закон України “Про фізичну культуру і спорт”

КОНВЕНЦІЯ про права дитини

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Акти Кабінету Міністрів України

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Постанова КМУ № 910 від 08.10.12 року

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери Постанова КМУ №10 від 11.01.12 року

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.10 року

Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів Постанова КМУ № 1122 від 05.10.09 року

Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад

Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах

Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах