Початкова школа

Початкова освіта ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти. Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

На виконання наказу МОН України № 367 від 16.04.2018 щодо порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти на підставі заяв батьків був затверджений наказ БНВК “Казка” № 43-од від 01.06.2018 “Про зарахування учнів до школи”.