Інформація

Білоцерківський навчально-виховний комплекс «Казка» Білоцерківської міської ради Київської області – це навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та початкової загальної середньої освіти, створений рішенням Білоцерківської міської ради та знаходиться в міській комунальній власності.
Скорочене найменування закладу БНВК «Казка».

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

БНВК «Казка» у своїй діяльності керується Конституцією України, За­конами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну ос­ві­ту», Положенням про навчально-ви­ховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – за­гальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – до­шкільний навчальний заклад», іншими законодавчими актами Ук­раїни, по­ста­новами Верховної Ради України, актами Президента України, при­йня­тими від­по­відно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, на­ка­зами Мі­ні­сте­рством освіти і науки України, інших центральних органів ви­ко­навчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

БНВК «Казка» складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбі­но­ва­но­го типу для дітей віком від двох до шести (семи) років, у складі якого 6 гру­п загального розвитку, у яких забезпечується на­леж­ний рівень дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти. У складі шкільного під­роз­ділу функціонує група про­до­в­же­но­го дня.