Правила прийому дітей

ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Прийом дітей до дошкільного підрозділу БНВК «Казка» здійснюється керівником закладу впродовж календарного року.

Комплектування дошкільного підрозділу БНВК “Казка” проводиться порядком електронної реєстрацію дітей дошкільного віку на порталі «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» (режим доступу: https://reg.isuo.org) відповідно до Порядку електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква.

Зарахування дитини до дошкільного підрозділу БНВК «Казка» здійснюється відповідно до:

  • списків, сформованих електронною базою даних на порталі «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти»;
  • заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;
  • свідоцтва про народження дитини;
  • форми № 60/о (карти профілактичних щеплень),
  • довідки дільничного лікаря про епіде­міо­логічне оточення.

ШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Шановні батьки, прийом документів до 1 класу шкільного підрозділу БНВК “Казка” на 2019/2020 навчальний рік розпочнеться з 01 квітня 2019 року по 31 травня 2019 року виключно відповідно до заяви про зарахування, поданої особисто батьками, та інших документів, визначених Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. Зарахування дітей до шкільного підрозділу БНВК «Казка» здійснюється 1 червня 2019 року за наказом директора.